Holländsk Plexwood har specialicerat sig i träfanérskiktplattor av sin egen typ: bottenskivan är belägen med 2,5 mm ytskikt typ ”plexwood” i olika träslag, på den ena sidan (eller på båda sidorna). Bottenskivan i önskad tjocklek kan vara mdf eller plywood.

Plexwood har utvecklat flera applikationer för olika användningsområden. Detta ger interessanta möjligheter för inredaren att planera och förverkliga flera lösningar i interiören p.g.a. av denna kvalitetsgrupp. De mest typiska är alla slags möbler, bordkivor, skjutdörrar och lika bra väggbeläggningarna samt golvanvändning (parkett). Plexwood-skivorna lämpar sig även till många speciallösningar t.ex. i butiks- och restauranginredningar. Träytan som denna skapar en ny, modern och lugn stämning i interiören.

Plexwood träskiktspanelerna består av bottenskivor och ”plexwood”ytskiktet i olika träslag beroende på användningen. Bottenskivan kan vara mdf eller plywood, men även t.ex. genomfärgad mdf eller flamklassad mdf. Tjockleken av bottenskivan är oftast 15-18 mm och Plexwood-skikten 2,5 mm, på den ena sidan eller på båda sidorna. I parkettkvalitén änvändes plywood i regel, tjocklek 9 eller 15 mm + ytskiktet här är normalt 4,5 mm. Vi levererar även ”massiv” Plexwood i tjocklekar 30, 40 eller 50 mm (utan någon grundskiva) och Strip = 70 mm breda /6 eller 4 mm tjocka ”kantband” samt böjbar kvalitet med Triplex-grundskivan .

Standardstorlek 2400 x 1200 mm, med undantag av Strip (se ovan) och Massivplexwood (här helst inte större storlekar än 600x600 mm) .

Plexwood gör inga slutbehandlingar, utan skivorna levereras i sandat utförande ( P 80), utan slutbehandling. Vi rekommenderar att Plexwoodskivorna acklimatiseras ordentligt, sandas eventuellt litet mera och slutbehandlas föratt minimera dimensionsändringar samt för att åstadkomma en mera hållbar och skötbar yta för panelen (se linken till våra anvisningar). Panelerna lackas eller vaxas oftast, men alla sedvanliga slutbehandlingarna för trä kommer här i fråga.

Katalog